กำลังโหลดข้อมูล..

ระบบบริหารจัดการดิจิตอล
โปรแกรมขนส่งสำหรับบริษัทเดินรถ

ELOG | Electronic logistic management system


รับชมวิดีโอ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line id สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    ในทุกๆธุรกิจมักจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอ และในธุรกิจขนส่งโลจิสติกก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของจัดการรถ การจัดการพนักงาน และอื่นๆ ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก human error หรือขาดการจัดการที่ดี
     แต่จะดีกว่ามั้ย? ถ้าหากมีเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยจัดการธุรกิจของคุณ ผิดพลาดน้อยลง ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น และถูกต้องแม่นยำ โดยที่คุณจ่ายได้ด้วย ค่าบริการรายเดือนที่ไม่แพง

elog ระบบบริหารจัดการหัวรถลาก
elog ระบบบริหารจัดการหัวรถลาก

    ในทุกๆธุรกิจมักจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอ และในธุรกิจขนส่งโลจิสติกก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของจัดการรถ การจัดการพนักงาน และอื่นๆ ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก human error หรือขาดการจัดการที่ดี
     แต่จะดีกว่ามั้ย? ถ้าหากมีเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยจัดการธุรกิจของคุณ ผิดพลาดน้อยลง ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น และถูกต้องแม่นยำ โดยที่คุณจ่ายได้ด้วย ค่าบริการรายเดือนที่ไม่แพง

elog ระบบบริหารจัดการดิจิตอลสำหรับบริษัทเดินรถ

โปรแกรมขนส่งและ
ระบบบริหารจัดการรถบรรทุก คือ?

     โปรแกรมขนส่งและระบบบริหารจัดการรถบรรทุก (Electronic Logistic Management System) เป็นโปรแกรมขนส่งที่มีการออกแบบและพัฒนาจากบริษัทขนส่งโลจิสติกขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี รถบรรทุกหัวลาก เทรลเลอร์มากกว่า100คัน ที่จะช่วยให้คุณลดปัญหาต่างๆได้ ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมของธุรกิจคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านี้ พนักงานของคุณก็ยังจะสามารถทำงานได้ง่ายกว่าเดิม รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

elog ระบบบริหารจัดการดิจิตอลสำหรับบริษัทเดินรถ2

โปรแกรมขนส่งและ
ระบบบริหารจัดการรถบรรทุก คือ?

     โปรแกรมขนส่งและระบบบริหารจัดการรถบรรทุก (Electronic Logistic Management System) เป็นโปรแกรมขนส่งที่มีการออกแบบและพัฒนาจากบริษัทขนส่งโลจิสติกขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี รถบรรทุกหัวลาก เทรลเลอร์มากกว่า100คัน ที่จะช่วยให้คุณลดปัญหาต่างๆได้ ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมของธุรกิจคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านี้ พนักงานของคุณก็ยังจะสามารถทำงานได้ง่ายกว่าเดิม รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติ E-LOG

    โปรแกรมขนส่งและระบบบริการจัดการขนส่งโลจิสติก ขนส่งรถหัวลาก และรถเทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นรถหัวลาก รถเทรลเลอร์ รถบรรทุก รถสิบล้อ รถพ่วง หรือรถประเภทอื่นๆ ก็สามารถใช้งาน ELOGได้ โดยโปรแกรมขนส่งของเราสามารถช่วยแก้ไขในเรื่องของข้อมูลเอกสารตกหล่น ซ้ำซ้อน ผิดพลาดอยู่บ่อยๆ เสียเวลากับการรื้อค้นเอกสารเก่าๆ หรือจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ที่มีการสำรองเงินค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น วางบิลไม่ครบ ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ เสียโอกาสทางธุรกิจ หรือจะเป็นเรื่องของการ พิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวางบิล เอกสารใบเสร็จรับเงิน พิมพ์รายงาน

elog ระบบบริหารจัดการหัวรถลาก
elog โปรแกรมขนส่งและระบบบริหารจัดการหัวรถลาก

คุณสมบัติ E-LOG

    โปรแกรมขนส่งและระบบบริการจัดการขนส่งโลจิสติก ขนส่งรถหัวลาก และรถเทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นรถหัวลาก รถเทรลเลอร์ รถบรรทุก รถสิบล้อ รถพ่วง หรือรถประเภทอื่นๆ ก็สามารถใช้งาน ELOGได้ โดยโปรแกรมขนส่งของเราสามารถช่วยแก้ไขในเรื่องของข้อมูลเอกสารตกหล่น ซ้ำซ้อน ผิดพลาดอยู่บ่อยๆ เสียเวลากับการรื้อค้นเอกสารเก่าๆ หรือจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ที่มีการสำรองเงินค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น วางบิลไม่ครบ ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ เสียโอกาสทางธุรกิจ หรือจะเป็นเรื่องของการ พิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวางบิล เอกสารใบเสร็จรับเงิน พิมพ์รายงาน

elog โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

    โปรแกรมขนส่งของเรา ออกแบบและพัฒนามาจากธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ ที่ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าต่างๆ ดังนั้นโปรแกรมระบบบริหารจัดการทางด้านขนส่งของเราจึงสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่พบเจอบ่อยในธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าต่างๆด้วยรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถปรับใช้กับธุรกิจขนส่งอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันได้อีกด้วย

elog โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

    โปรแกรมขนส่งของเรา ออกแบบและพัฒนามาจากธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ ที่ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าต่างๆ ดังนั้นโปรแกรมระบบบริหารจัดการทางด้านขนส่งของเราจึงสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่พบเจอบ่อยในธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าต่างๆด้วยรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถปรับใช้กับธุรกิจขนส่งอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันได้อีกด้วย

สามารถทำงาน และจัดการข้อมูลได้อย่าง Realtime ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรม

E-LOG สามารถทำงาน และจัดการข้อมูลได้อย่าง Realtime ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรม

รองรับการทำงานบน มือถือสมาร์ทโฟน ไอโฟน ไอแพด และแทปเล็ต เพียงแค่เชื่อมต่อินเทอร์เน็ต

รองรับการทำงานบน มือถือสมาร์ทโฟน ไอโฟน ไอแพด และแทปเล็ต เพียงแค่เชื่อมต่อินเทอร์เน็ต

รายงานสรุปต่างๆ ที่จะทำให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวม ของธุระกิจของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายงานสรุปต่างๆ ที่จะทำให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวม ของธุระกิจของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมขนส่งและระบบบริหารจัดการดิจิตอล สำหรับบริษัทเดินรถ

ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

elog ระบบบริหารจัดการหัวรถลาก

Dashbord

เป็นหน้าภาพรวมหลักสำหรับผู้บริหาร สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจในแต่ละวันได้ทั้งหมด เพียงแค่เข้าหน้านี้

จัดการการจองรถ

และสามารถทำการจัดการแจกจ่ายงานให้กับรถแต่ละคัน โดยสามารถพิมพ์เอกสารการสั่งปฏิบัติงานได้

elog Dashbord

Dashbord

เป็นหน้าภาพรวมหลักสำหรับผู้บริหาร สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจในแต่ละวันได้ทั้งหมด เพียงแค่เข้าหน้านี้

จัดการการจองรถ

และสามารถทำการจัดการแจกจ่ายงานให้กับรถแต่ละคัน โดยสามารถพิมพ์เอกสารการสั่งปฏิบัติงานได้

มีระบบทำการเบิก-จ่าย

เงินสำรองของคนขับรถ และยังมีรายรับ รายจ่ายในส่วนอื่นๆ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน

 เงินสำรองของคนขับรถ และยังมีรายรับ รายจ่ายในส่วนอื่นๆ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน

เรามีเมนูจัดการข้อมูลของลูกค้า

สามารถเลือกแบบฟอร์มการวางบิล และเลขที่บิลได้ตามรายลูกค้า ค้นหาสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย

เงินสำรองของคนขับรถ และยังมีรายรับ รายจ่ายในส่วนอื่นๆ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน

มีระบบทำการเบิก-จ่าย

เงินสำรองของคนขับรถ และยังมีรายรับ รายจ่ายในส่วนอื่นๆ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน

เรามีเมนูจัดการข้อมูลของลูกค้า

สามารถเลือกแบบฟอร์มการวางบิล และเลขที่บิลได้ตามรายลูกค้า ค้นหาสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย

elog billing

สามารถทำการออกใบวางบิล

ทั้งแบบราคาเหมา ราคาตามน้ำหนัก พร้อมทั้งยังสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้

มีระบบคำนวนอัตราการสิ้นเปลืองของก๊าซ และน้ำมัน

และรายงานสรุปการใช้น้ำมันของรถรายคันในแต่ละเดือน

elog billing

สามารถทำการออกใบวางบิล

ทั้งแบบราคาเหมา ราคาตามน้ำหนัก พร้อมทั้งยังสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้

มีระบบคำนวนอัตราการสิ้นเปลืองของก๊าซ และน้ำมัน

และรายงานสรุปการใช้น้ำมันของรถรายคันในแต่ละเดือน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบ หรือคนทำงาน ระบบของเราก็จะสามารถลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ชีวิตสบายขึ้น เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดกลาง ก็สามารถใช้งานได้ด้วยค่าบริการรายเดือนที่ไม่แพง

Copyright © 2018 Portable Digital Box Co., Ltd. All rights reserved.